Skip to content

Star

At each of our coffees she comes prepared, scented with its mysterious waves of silence, irony and misery. Clothed in the majesty of her smile, she throws sparks on me with her sights. Like some queen who wears her throne…

Zvjezdana

Na svaku našu kavu dođe pripremljena, namirisana svojim tajnovitim valovima tišine, ironije i bijede. Odjevena u veličanstvo svojeg osmijeha, baca varnice po meni svojim pogledima. Kao kakva kraljica koja tron svoj nosi u  pokretima ; nježna i okrutna, širi svoje…

Somebody

I see crystal, spiral eights, intersections on them, junctions, abyss, the Himalayas, and card towers everywhere. Some Ace on the way, some King, some Queen… But always from somewhere a Joker peeps, suddenly, unexpectedly. It is as if he was…

Netko

Vidim kristalne, spiralne osmice, sjecišta na njima, raskrižja, ponore, Himalaje i svugdje kule od karata. Pokoji as na putu, pokoji kralj, pokoja kraljica... Al' uvijek od nekuda proviri Joker, nenadano, iznenadno. Kao da je ubaćen u kaput kojeg nosim, kaput…

The one who tells stories!

The other night I got my name. I danced in the circle with unknown people to a rhythmic music. At one point a man approached me and said, "Do you know who you are? ". A difficult question for that…

“Ona koja priča priče!”

  Neku noć sam dobila svoje ime. Plesala sam u krugu s nepoznatim ljudima na ritmičnu glazbu. U jednom trenutku prišao mi je neki čovjek i rekao : “ Znaš li ti, tko si ti ? “  Teško  pitanje za…

Town

  I'd love to meet you in this distant town, just like that, by the way, strolling on the pier like this, on the line in the middle of the sea, above the blue sky, not knowing if I walk…

Grad

Voljela bih te sresti u ovom dalekom gradu, bezveze, usput, šečući ovako po molu, po crti na sredini mora, iznad plavog neba, ne znajući hodam li po moru ili po nebeskim morima (dvorima). Tako, bezveze, zabrodili bismo ne mičući se,…

Back To Top