Skip to content

Shipmarine

Once I was a child. I figured I would become the captain of the ship and sail through the vast seas. Now I have grown up and with some miracle, my dream has come true! Even more than that. I…

Brodmornica

Jednom sam bila dijete. Maštala sam da ću jednog dana postati kapetanica nekog broda i ploviti nepreglednim morima. Sada sam odrasla žena i nekim čudom , san mi se ostvario. I više od toga. Postala sam i kapetanica svojeg života…

Back To Top